AR-GE

Ar-Ge birimimiz uzman kadrosu, son teknoloji donanımları ve enstrümental analiz cihazları ile; hammadde girişi, bitmiş ürün ve üretim alanlarının çevre kontrolü noktasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak analizler yapmaktadır.

PROJELERİMİZ

AR-GE ekibimiz yapmış olduğu TÜBİTAK projesi ile dünyada ilk kez süper kritik gaz ile uçucu yağ elde etmiş ve bu çalışmanın patentini almıştır.Toz ve sıvı ekstre ham maddeleri üretimi alanında yapmış olduğumuz pilot ar-ge çalışmamız kırsal kalkınma ajansına yazılan proje ile destek görmüştür.Bu proje desteği sayesinde saatte 400 lt sıvı ekstre 5kg toz ekstre üretmekteyiz.Toz ve sıvı ekstre alanında ürün çeşitliliğimizi genişleterek ülkemizin en büyük,dünyanın sayılı ekstre üreticisi firmalarından biri olmak ekibimizin öncelikli hedeflerindendir.

KALİTE KONTROL

Kalite odaklı üretim anlayışı ile üretilen gıda destek takviyelerimizin tüketicilerimize aynı standart ve kalite ile ulaştırılması Naturin Nutraceuticals’ın temel amacıdır.Kalite kontrol laboratuvarımız ürün gruplarında kullanmış olduğumuz hammaddelerimize giriş aşamasından başlayıp son ürün aşamasına kadar 41 farklı fiziksel ve kimyasal analize tabi tutmaktadır.